هلدینگ “فاخر”

هلدینگ”فاخر” ( فعالان آموزشی خراسان رضوی ): با هدف دیده بانی ایده ها و خلاقیت های آموزشی در مقاطع دبستان ، دبیرستان و دانشگاه با بهره گیری از توانمندی های دانش آموزی، دانشجویی و همچنین اساتید آموزش و پرورش و آموزش عالی