همکاری های تاثیرگذار در جشنواره یازدهم

در پی نزدیک شدن تاریخ اختتامیه یازدهمین جشنواره فاخر جلسات متعددی با برند ها، کارخانه ها و سازمان های خراسان رضوی برگزار شده تا این جشنواره با حضور چهره ها و برند های تاثیرگذار خراسان باشکوه تر از هرسال برگزار شده و

خانه هم افزایی اب و انرژی

طی برگزاری جلسات متعدد در پی برگزاری یازدهمین جشنواره فاخر تفاهم نامه همکاری با خانه هم افزایی اب و انرژی در جهت پیشرفت روز افزون جامعه و بررسی بهتر و دقیق تر ایده های مرتبط امضا گردید.