خانه هم افزایی اب و انرژی

طی برگزاری جلسات متعدد در پی برگزاری یازدهمین جشنواره فاخر تفاهم نامه همکاری با خانه هم افزایی اب و انرژی در جهت پیشرفت روز افزون جامعه و بررسی بهتر و دقیق تر ایده های مرتبط امضا گردید.